INFORMACJA O FIRMIE

Linia


Firma rozpoczęła działalność w 1981 roku w Skarżysku-Kamiennej. Aktualnie posiadamy dwa oddziały: w Skarżysku-Kamiennej i Zamościu, zatrudniając łącznie 22 osoby. Firma jest członkiem założycielem Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

W latach 1981 - 1990 współpracując z Pracowniami Konserwacji Zabytków we Wrocławiu i Zamościu, wyspecjalizowaliśmy się w wykonawstwie zabezpieczeń (systemy przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe i telewizja przemysłowa) w obiektach zabytkowych, muzealnych i sakralnych, co obecnie owocuje perfekcją w jakości i estetyce wykonawstwa robót. Wizytówką z tego okresu są prace wykonane w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, Muzeum w Kłodzku, Muzeum Narodowym i Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Pałacu Lubomirskich w Przeworsku, Muzeum w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Muzeum Okręgowym i Arsenale w Zamościu.

Od 1991 roku współpracując z Bankiem Pekao SA, wykonaliśmy prace instalacyjne w zakresie systemów alarmowych przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych, systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej oraz łączności telefonicznej w kilkudziesięciu jego jednostkach na terenie południowo-wschodniej Polski oraz w pierwszym zagranicznym oddziale tego banku w Łucku na Ukrainie. Wykonywaliśmy również roboty o podobnym zakresie w oddziałach Polskiego Banku Inwestycyjnego (obecnie Kredyt Bank) w Tarnobrzegu i Chełmie oraz Narodowym Banku Polskim w Zamościu.

Od 2002 roku wykonaliśmy podobne prace. w Banku PKO BP SA w regionach warszawskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Łącznie w kilkudziesięciu placówkach tego banku. Wykonaliśmy wszystkie instalacje alarmowe, teletechniczne i informatyczne w Banku Spółdzielczym w Skarżysku-Kamiennej.

Możemy poszczycić się kompleksowym wykonaniem prac związanych z szeroko rozumianą elektryką i teletechniką. Na przykład zrealizowaliśmy wszystkie specjalistyczne instalacje oraz zewnętrzne roboty elektryczne i teletechniczne w dużym, trzygwiazdkowym hotelu w Nowopołocku na Białorusi, w Sanatorium Nr.2 w Nałęczowie, Domu Opieki Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz Hotelu Orbis Zamojski w Zamościu.

Od wielu lat współpracujemy z PKP Sp. z o. o., wykonując zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wraz z telewizją przemysłową w podstacjach, nastawniach i kasach w NC Radom i NC Kielce.

Podejmujemy się realizacji przedsięwzięć nie tylko w dużych obiektach, takich jak wymienione powyżej, ale także wykonujemy prace instalacyjne w wielu małych budynkach, na przykład w kasach, sklepach, aptekach itp. Liczba wszystkich obiektów, w których firma Barel wykonała roboty przekroczyła 800.

Od 1997r. rozszerzyliśmy działalność na wykonawstwo zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych. Wykonaliśmy telefonizację w miejscowościach: Kochanów i Sokolniki Suche (gmina Wieniawa), Czerwona Górka, Kamionki, Jęgrzna (gmina Łączna), a także w Suchedniowie i Skarżysku-Kamiennej (dzielnica Rejów). W efekcie otrzymaliśmy pochlebne opinie Telekomunikacji Polskiej SA.

Posiadamy autoryzacje producentów central telefonicznych: ALCATEL , PLATAN oraz producenta systemów przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu, kontroli wizyjnej - amerykańskiej firmy ARITECH, a także producenta systemów przeciwpożarowych firmy POLON ALFA Bydgoszcz oraz stałą umowę z firmą Fortuna Świętokrzyska posiadającą autoryzację firmy SCHRACK SECONET.

Chcielibyśmy z przyjemnością podkreślić, że wszyscy dotychczasowi zleceniodawcy wystawili Firmie bardzo wysokie oceny za jakość i kulturę wykonawstwa i wyrazili zadowolenie ze współpracy z nami.

Jerzy Urban
Linia